Aanbevolen - Mobilhome verkopen
 Takeldienst Diest  thumbnail

Takeldienst Diest

Published Feb 10, 22
6 min read

Takeldiensten Wevelgem

Sta je met pech langs de baan? Contacteer dan  Takeldienst Oost-Vlaanderen

Soms worden we opgeroepen door een particulier. Soms ook door de politie. En in de overige gevallen is het de verzekeraar die ons met de opdracht belast.” Frank Dierickx: “Uiteraard gaat de uitvoering van deze opdrachten gepaard met enkele strikte normen en vereisten, ik denk dan in het bijzonder aan het kader van de FASTcontracten.

Dit gebeurt binnen een perimeter van zon 20 kilometer rond onze ligging in het Vlaams-Brabantse Melsbroek. Om aan alle vereisten te voldoen hebben we een samenwerking met een aantal collega’s. Samen stelden we een beurtrolsysteem op. En natuurlijk is voor ons de veiligheid van belang. Interventies in FAST-verband gaan steevast gepaard met het gebruik van een botsabsorbeerder.

Het is ook een buffer bij eventuele aanrijdingen.” FAST FEDERAUTO Magazine: Er werd net melding gemaakt van de FAST-contracten. De meningen hierover lijken verdeeld te zijn, maar welke lading wordt precies door de FASTvlag gedekt ? Michel Van Butseele: “Het is een belangrijk uitgangspunt van overheidswege dat takelen op snelwegen een aparte plaats inneemt in het bredere takelverhaal - takeldienst waasland.

Snel takelen is dan ook van groot belang. Om hierin te voorzien schreef de Vlaamse overheid een openbare aanbesteding uit, dat is in wezen FAST. Wie hierin wil meegaan moet aan tal van normen voldoen. Er zijn standaarden voor het gebruikte materiaal, maar ook de snelheid waarmee men ter plaatse kan zijn - takeldienst waasland.

Binnenkort komt er trouwens een publicatie van een nieuwe aanbesteding waarin enkele kinderziektes weggewerkt zullen worden.” Bruno Didier: “Dat laatste is alvast geen overbodige luxe. Op zich is het principe van FAST iets waar elk zinnig mens achter kan staan. Het probleem zit hem echter in de uitwerking ervan. De lat werd erg hoog gelegd, op een onverantwoorde manier.

Samenwerkingen bijvoorbeeld. Het is de belangrijkste manier om een nieuw schaalvoordeel te creëren.” snelweg zijn via deze aanbesteding toegekend. Hierdoor dacht men de kostprijs laag te kunnen houden, maar precies het omgekeerde vond plaats. Door de lat zo hoog te leggen en te grote stukken aan één bieder toe te kennen, verkrijgt men takelkosten die tot vier à vijf keer de gewone prijs bedragen.

Takeldienst-horeeke

Er is een vereiste van permanentie en gebruik van materiaal, wat aan de kant van de takelaars heel wat investeringen vergt. Maar laten we wel wezen: het is de chauffeur, de consument die steeds voor het gelag betaalt. Hetzij rechtstreeks, hetzij via zijn verzekeringspremies die net hierdoor onder druk komen te staan.

Soms gebruik ik wel eens de boutade van een helikopter. Dit zou de ideale manier zijn om te takelen, veilig en snel. Maar de kost ervan is buitensporig.” Manu Debois: “Ergens heb je te maken met twee snelheden in dit land. In Vlaanderen is er FAST, met alle pro’s en contra’s.

Het zijn twee uitersten.” FEDERAUTO Magazine: Dan maar beter geen FAST ? Bruno Didier: “Dat wil ik niet gezegd hebben. Het is alles behalve een zwart-witverhaal. In het noorden is er een strakke omkadering. Maar ook in het zuiden zijn er misstappen, zij het zonder omkadering. Ik denk dan in het bijzonder aan een tarifering die nogal à la tête du client lijkt te zijn, wat natuurlijk verwerpelijk is.” Michel Van Butseele: “Er zijn twee snelheden, dat klopt, en dat is ook erg jammer.

Misschien hebben we in Vlaanderen wat leergeld betaald – de aanpassingen in de komende FAST-contracten bewijzen dat hier lessen uit getrokken werden. Maar laten we toch het kind niet met het badwater weggooien.” dan een toegang tot het beroep. Een kwaliteitslabel, ziet u daar iets in ? Prioritaire voertuigen Bruno Didier: “Punt is dat je voor een aanbesteding als FAST kan meedingen.

Er is natuurlijk het lovenswaardige initiatief van Detabel en het label Takelmeester. Maar dat is nog iets anders dan een wettelijk voorgeschreven toegang tot het beroep. Ook als verzekeraars zijn wij daar vragende partij voor. Per slot van rekening zou zo’n gecontroleerde toegang een waarborg bieden aan onze klanten.” FEDERAUTO Magazine: Een ander onderwerp: takelvoertuigen met het statuut van prioritaire voertuigen zou de manier van werken ten goede kunnen komen.

Op papier oogt dat zeer mooi, maar wat zal het op het terrein veranderen ? En dat is toch de vraag die ons bezig, Michel Van Butseele houdt ? Het gebruik van een blauwe lamp, (Wegpolitie Oost-Vlaanderen) ik ben er vrij zeker van, zou ons amper vijf minuten doen “Wat met ADR-transport ?” winnen. takeldienst waasland.

Takeldienst Zoutleeuw

“Essenmogelijk. Het gebruik tieel is de professionaliteit. Wie tussenkomt van de pechstrook bijmag niet om het even wie zijn. En dan denk voorbeeld.” ik zowel aan het materiaal als aan de mensen. Manu Debois: “Er is Mogelijk moeten we in de toekomst naar een verdere differentiëring evolueren. Ik denk dan de realiteit van het in het bijzonder naar ADR-transport.

Zie je geen len waar ADR bij betrokken is kunnen niet blauw zwaailicht én vergeleken worden met klassieke ongevallen hoor je tegelijkertijd tussen pakweg personenwagens. Ze vergen geen sirene, dan ben je een bijzondere knowhow.” eraan voor de moeite. En dat zeg ik uit ondervinding hoor Bruno Didier (lacht). Er bestaan geen mirakels.

Het gebruik “Ik heb de stellige indruk dat kleinere structuvan de pechstrook ren in de toekomst in de problemen dreigen te is een andere piste. raken”, benadrukt Bruno Didier. “Professionali, Maar ook toelaten de seren is meer dan ooit de boodschap gewortakeldiensten bijvoorden. Waarmee ik niet wil zeggen dat de sector beeld de Brusselse niet goed bezig is ! Men heeft soms ook het wat verkeerde beeld van het de takelaar die kleine ring gebruiken, dit er zowat bijdoet.

bewust te zijn van de meerwaarde van de ver, Nu begrijp ik wel de zekeraars. Wat zijn onze troeven ? Het volume reserves die bestaan. en de betalingszekerheid. Er zijn zo’n 300. 000 Het cowboyfenomeen interventies per jaar die in opdracht van veris wat men vreest. Er is zekeraars plaatsvinden, een behoorlijk volume ook geen zinnig mens dus.

die ervoor pleit deze Dat lijken me toch twee belangrijke kenmerken uitzonderingen niet waar een modern takelbedrijf oor naar heeft.” strikt toe te passen.” Michel Van Butseele: “Belangrijk is dat er Manu Debois: “Op zich zijn wij daar zeker hierover een politieke wil bestaat, wat de gelanceerde ideeën mogelijk moet maken. Takeldienst Oost-Vlaanderen.

Ons beroep zal steeds Wil men hierin meegaan, dan moet de Wegcomplexer blijven worden. Denken we maar code worden aangepast. Ook een ambulance aan een elektrisch voertuig, wat toch nog of brandweerwagen mag niet op een pechiets anders is dan een gewoon voertuig. strook rijden. En de politiek mag dat enkel Maar als je zo’n filter wil instellen, dan moet als de belangen het voorschrijven.” je erover waken dat dit op de juiste manier gebeurt.

Latest Posts

Takeldienst Tarieven

Published Nov 28, 23
7 min read